Ngày 1 tháng 8 - Vào ngày này: 60 năm kể từ khi Vương quốc Anh chống chọi với việc tăng giá thực phẩm từ Thị trường chung

60 năm trước (1962) Các nghị sĩ Tory tại Commons đã bị sốc khi Chính phủ khẳng định rằng việc gia nhập Thị trường chung sẽ dẫn đến tăng giá lương thực nhưng các bộ trưởng vẫn quyết tâm tiếp tục đàm phán để tham gia, ngay cả khi các điều kiện gia nhập đã bị đẩy đi quá xa.